Mеђународни дан старих

„Поштовање људских права старијих особа као испуњење визије Универзалне декларације о људским правима“

Међународни дан старих обележава се 01. oктобра сваке године, с циљем да нагласи важност прилагођавања  животног окружења потребама и способностима становника трећег доба.

Предвиђа се да ће до 2050. године број особа старијих од 65 година бити двоструко већи од броја деце широм света што значи да је људска популација све старија и да се свет мора прилагођавати датим околностима.

Старији од 65 година значајно доприносе свим сферама живота. Њихово животно искуство је веома значајно,али су врло често и занемарении искључени из свакодневног живота.

Обележавањем овог датума, али и свим осталим данима желели смо постићи друшвену једнакост, равноправност и уважавање старих пре свега у породици, али и у целокупној заједници. Ове године пажња је усмерена на специфичности старијих особа и уважавање њихових права, јачање солидарности и избегавање дискриминације.

Дом здравља, и то Поливалентна патронажа у сарадњи са Заводом за Јавно здравље,  реализацијом разних активности у Удружењима пензионера (Сремска Митровица и Лаћарак) и у Месним заједницама (у градским и сеоским срединама), старијима од 65 година пружа могућност да контролишу своје здравље и показује им да нису заборављени. (Ове године смо у Месној заједници „Матије Хуђи“у Сремској Митровици обележили овај датум контролишући здравље становника ове месне заједнице, али и у Кузмину кроз предавање о здравим стиловима живота)

Сви заједно едукујући све старосне категорије становништва постићи ћемо жељени ниво знања и на тај начин и сачувати здравље сваког појединца.