Менаџмент

Управни  одбор је орган управљања Дома здравља и као такав врши следеће послове:

 • Доноси  Статут дома здравља уз сагласност Оснивача
 • Доноси друге опште акте Дома здравља у складу са законом
 • Одлучује о пословању Дома здравља и утврђује пословну политику,
 • Доноси програм рада и развоја,
 • Доноси финансијски план и годишњи обрачун Дома здравља  и друге планове
 • Врши и друге послове који су стављени у надлежност Управног одбора на основу статута и других општих аката Дома здравља.

Чланови управног одбора су:

 • Душко Ромчевић
 • Милица Кусић
 • Никола Милић
 • др Адил Елхаг
 • др Даниел Бабић

др Мирослава Шево

Директор Дома здравља

direktor@dzsm.rs

др Даниел Бабић

Заменик директора

 

др Мирјана Миливојевић

Помоћник директора за медицинска питања

 

Биљана Гајић

Помоћник директора за економска питања

biljana.gajic@dzsm.rs

Светлана Козељац

Помоћник директора за правна питања

svetlana.kozeljac@dzsm.rs

Драган Панзаловић

Помоћник директора за техничка питања

dragan.p@dzsm.rs

Сања Лакић

Главна сестра Дома здравља

glavna.sestra@dzsm.rs