Правилници и финансијски документи

Дом здравља Сремска Митровица ИНФОРМАТОР О РАДУ

Измене и допуне правилника о стицању и расподели сопствених средстава

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Статут Дома здравља

Информатор о раду

Ценовник економских услуга од 13.06.2022

Измена систематизације 2021.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији

Колективни уговор 2021.

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о заштити података о личности

Правилник поступак набавки 2022.

Завршни рачун 2020.

Завршни рачун 2021.

1. Ребаланс финансијског плана 2022.

2. Ребаланс финансијског плана 2022.

3. Ребаланс финансијског плана 2022.

4. Ребаланс финансијског плана 2022.

5. Ребаланс финансијског плана 2022.

6. Ребаланс финансијског плана 2022.

7. Ребаланс финансијског плана 2022.

9. Ребаланс финансијског плана 2022

Финансијски план 2022.

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода од 19.08.2022. године