Правилници и финансијски документи

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2024.годину

План јавних набавки за 2023. годину

XI ребаланс плана јавних набавки за 2023. годину

X ребаланс плана јавних набавки за 2023. годину

IX ребаланс плана јавних набавки за 2023. годину

VIII ребаланс плана јавних набавки за 2023. годину

VII ребаланс плана јавних набавки за 2023. годину

VI ребаланс плана јавних набавки за 2023. годину

V ребаланс плана јавних набавки за 2023. годину

IV ребаланс плана јавних набавки за 2023. годину

III ребаланс плана јавних набавки за 2023. годину

II ребаланс плана јавних набавки за 2023. годину

I ребаланс плана јавних набавки за 2023. годину

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Статут Дома здравља

Информатор о раду 2024.

Информатор о рад 2023

Информатор о раду 2022

Ценовник економских услуга 31.01. 2024.

Ценовник економских услуга од 13.02.2023.

Ценовник економских услуга од 13.06.2022

Измена систематизације 2021.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији

Колективни уговор 2021.

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о заштити података о личности

Правилник поступак набавки 2022.

Завршни рачун 2022.

Завршни рачун 2021.

Завршни рачун 2020.

1. Ребаланс финансијског плана 2022.

2. Ребаланс финансијског плана 2022.

3. Ребаланс финансијског плана 2022.

4. Ребаланс финансијског плана 2022.

5. Ребаланс финансијског плана 2022.

6. Ребаланс финансијског плана 2022.

7. Ребаланс финансијског плана 2022.

9. Ребаланс финансијског плана 2022

10. Ребаланс финансијског плана 2022

1. Ребаланс финансијског плана 2023

2. Ребаланс финансијског плана 2023

3. Ребаланс финансијског плана 2023

4. Ребаланс финансијског плана 2023

5.Ребаланс финансијског плана 2023

6.Ребаланс финансијског плана 2023

7.Ребаланс финансијског плана 2023

8.Ребаланс финансијског плана 2023

9.Ребаланс финансијског плана 2023

10. Ребаланс финансијског плана 2023

Финансијски план 2022.

Финансијски план за 2023

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода од 19.08.2022. године

Измене и допуне правилника о стицању и расподели сопствених средстава