Правилници и финансијски документи

Дом здравља Сремска Митровица ИНФОРМАТОР О РАДУ

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Статут Дома здравља

Информатор о раду

Ценовник економских услуга од 13.06.2022

Ценовник економских услуга од 13.02.2023.

Измена систематизације 2021.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији

Колективни уговор 2021.

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о заштити података о личности

Правилник поступак набавки 2022.

Завршни рачун 2020.

Завршни рачун 2021.

Завршни рачун 2022.

1. Ребаланс финансијског плана 2022.

2. Ребаланс финансијског плана 2022.

3. Ребаланс финансијског плана 2022.

4. Ребаланс финансијског плана 2022.

5. Ребаланс финансијског плана 2022.

6. Ребаланс финансијског плана 2022.

7. Ребаланс финансијског плана 2022.

9. Ребаланс финансијског плана 2022

10. Ребаланс финансијског плана 2022

1. Ребаланс финансијског плана 2023

2. Ребаланс финансијског плана 2023

3. Ребаланс финансијског плана 2023

4. Ребаланс финансијског плана 2023

5.Ребаланс финансијског плана 2023

Финансијски план 2022.

Финансијски план за 2023

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода од 19.08.2022. године

Измене и допуне правилника о стицању и расподели сопствених средстава