Међународни дан старих

Међународни дан старих обележава се 01. октобра сваке године, с циљем да нагласи важност прилагођавања  животног окружења потребама и способностима становника трећег доба.

Предвиђа се да ће до 2050. године број особа старијих од 65 година бити двоструко већи од броја деце широм света, што значи да је људска популација све старија и да се свет мора прилагођавати датим околностима.

Старији од 65 година, посебно жене, значајно доприносе свим сферама живота. Њихово животно искуство је веома значајно, али су врло често и занемарении искључени из свакодневног живота.

Обележавањем овог датума, али и свим осталим данима желели смо постићи друшвену једнакост, равноправност и уважавање старих, пре свега у породици али и у целокупној заједници.

Поливалентна патронажа, дугогодишњом сарадњом и реализацијом разних активности у Удружењима пензионера (Сремска Митровица и Лаћарак) и у Месним заједницама (у градским и сеоским срединама), старијим од 65 година пружа могућност да контролишу своје здравље и показујемо им да нису заборављени.