„Гојазност – болест модерног доба“

Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине из Дома здравља у Сремској Митровици је у сарадњи са средњом „Прехрамбено шумарском и хемијском“ школом 26.02.2024. године одржала предавање као и едукативне радионице на теме : „Гојазност – болест модерног доба“ и „Правилна исхрана“. Ученици су овом приликом добили одговоре на питања. Активно су учествовали у радионицама у којима су имали понуђене одговоре. Сврха предавања је да се скрене пажња на проблеме исхране школске деце, а циљ је да се у школама укључују све више теме о правилној исхрани и да се на тај начин промовише правилна исхрана и здрави стилови живота како у периоду раног раста и развоја тако и у периоду адолесценције када су потребе за енергијом и градивним супстанцама од великог значаја. Овом приликом је указано и на важност физичке активности као једну од најосновнијих људских функција која је изузетно важна за побољшање и физичког и менталног здравља.