Preventivni pregled kože

U zdravstvenim ambulantama u Mačvanskoj Mitrovici, Laćarku, Martincima i Kuzminu obavljeni su besplatni preventivni pregledi kože. Pregledi su bili namenjeni prevashodno poljoprivrednicima, zbog njihove intenzivne izloženosti suncu i štetnom „UV“ zračenju, ali takođe i svom ostalom zainteresovanom stanovništvu.
Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice, zahvalio se Udruženju dermatovenerologa Srbije koji su u sklopu kampanje Euromelanoma izabrali Sremsku Mitrovicu za obavljanje pregleda kože, koji za cilj imaju prevenciju i rano dijagnostikovanje karcinoma kože. Kako je rekao Samardžić, poslednje dve godine, zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, dermatološki pregledi su bili uskraćeni, usled brojnih ograničenja. Stoga su dermoskopski pregledi od velikog značaja, ne samo za poljoprivrednike na koje je stavljen fokus, već i za svo ostalo stanovništo. Pregledi su bili omogućeni svima, bez obzira na pol, uzrast i bez obzira da li imaju zdravstvenu knjižicu.
U četiri zdravstvene ambulante ukupno je izvršeno oko 250 pregleda, od čega je 10% bilo za eksciziju na VMA. Prof. dr Danica Tiodorović, nacionalni koordinator Euromelanoma u Srbiji i potpredsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije rekla je da je posle samo 70 pregleda u Mačvanskoj Mitrovici dijagnostikovano pet malignih lezija koje se moraju skinuti, od toga dva melanoma u najranijoj fazi, tri bazocelularna karcinoma, jedan karcinom i jedan atipičan mladež koji se može ukloniti. Ovi pacijetni će biti kontaktirani i nakon uzimanja uputa od doktora opšte prakse, promene će biti uklonjene u dnevnoj bolnici VMA. Tiodorović je istakla da je upravo to dokaz koliko je važna rana dijagnostika kao i edukacija stanovništva o zaštiti, naglasivši da su i mlađe osobe podložne oboljevanju.