Светски дан без дувана

Ова кампања је покренута од стране Светске здравствене организације, у циљу указивања на штетност дувана на здравље људи, али и на утицај на животну средину. Ове године светски дан без дувана обележен је 31.5.2022. под слоганом: „Дуван-претња нашој животној средини!“

 Желећи да да свој допринос, Дом здравља Сремска Митровица, и то Поливалентна патронажна служба, у сарадњи са Заводом за Јавно здравље и Градском управом за здравствену и социјалну заштиту, организовао је   превентивну активност у Месној заједници   „Сутјеска“, у циљу указивања на значај здравих стилова живота, за унапређење здравља и спречавање настанка болести. Грађанима је подељен   едукативни материјал и могли су контролисати крвни притисак и ниво шећера у крви.

Активност  је имала за циљ да се  се подсети  појединац и заједница да могу да допринесу смањењу  распрострањености дувана и дуванског дима у човековој околини, указујући на значај смањења узгоја и производње дувана, пре свега.

Око 3,5 милиона хектара земље уништи се узгојем дувана. Око 90% укупне производње дувана концентрисано је у земљама у развоју, између осталих и у Републици Србији. Велики проблем представља и правилно одлагање отпада, насталог конзумирањем цигарета, што захтева интезивирање едукације везане за ову област.

Планиране промотивно едукативне активности усмерене су ка информисању становништва о препознавању штетног утицаја дувана на све области из живота људи и њиховом оснаживању да преузму одговорност за сопствено здравље и индивидуалним примером делују системски!

Неопходно је оснажити читаву заједницу, како би се креирало јавно мњење у коме свакодневно говоримо о овој теми, како на радном месту, тако и у здравственом систему, али  и у читавом друштву.