Svetski dan bez duvana

Ova kampanja je pokrenuta od strane Svetske zdravstvene organizacije, u cilju ukazivanja na štetnost duvana na zdravlje ljudi, ali i na uticaj na životnu sredinu. Ove godine svetski dan bez duvana obeležen je 31.5.2022. pod sloganom: „Duvan-pretnja našoj životnoj sredini!“

 Želeći da da svoj doprinos, Dom zdravlja Sremska Mitrovica, i to Polivalentna patronažna služba, u saradnji sa Zavodom za Javno zdravlje i Gradskom upravom za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, organizovao je   preventivnu aktivnost u Mesnoj zajednici   „Sutjeska“, u cilju ukazivanja na značaj zdravih stilova života, za unapređenje zdravlja i sprečavanje nastanka bolesti. Građanima je podeljen   edukativni materijal i mogli su kontrolisati krvni pritisak i nivo šećera u krvi.

Aktivnost  je imala za cilj da se  se podseti  pojedinac i zajednica da mogu da doprinesu smanjenju  rasprostranjenosti duvana i duvanskog dima u čovekovoj okolini, ukazujući na značaj smanjenja uzgoja i proizvodnje duvana, pre svega.

Oko 3,5 miliona hektara zemlje uništi se uzgojem duvana. Oko 90% ukupne proizvodnje duvana koncentrisano je u zemljama u razvoju, između ostalih i u Republici Srbiji. Veliki problem predstavlja i pravilno odlaganje otpada, nastalog konzumiranjem cigareta, što zahteva inteziviranje edukacije vezane za ovu oblast.

Planirane promotivno edukativne aktivnosti usmerene su ka informisanju stanovništva o prepoznavanju štetnog uticaja duvana na sve oblasti iz života ljudi i njihovom osnaživanju da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlje i individualnim primerom deluju sistemski!

Neophodno je osnažiti čitavu zajednicu, kako bi se kreiralo javno mnjenje u kome svakodnevno govorimo o ovoj temi, kako na radnom mestu, tako i u zdravstvenom sistemu, ali  i u čitavom društvu.