Радно време за празнике

У време празника Општа медицина Дома здравља Сремска Митровица радиће:

 

– Трећа здравствена станица (Диспанзер на Сави)

01.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

02.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

03.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

07.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

 

COVID амбуланта при Општој болници Сремска Митровица

01.01.2022. године од 07,00-22,00 часа

02.01.2022. године од 07,00-22,00 часа

03.01.2022. године од 07,00-22,00 часа

07.01.2022. године од 07,00-22,00 часа

 

У време празника здравствену заштиту деце и омладине пружаће:

 

– Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине (Школски диспанзер) Дома здравља Сремска Митровица

01.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

02.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

03.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

07.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

Као non COVID амбуланта

 

– Служба за здравствену заштиту предшколске деце (Дечији диспанзер)

01.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

02.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

03.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

07.01.2022. године од 07,00-20,00 часова

Као COVID амбуланта

 

Стоматолошка здравствена заштита у време празника пружаће се:

 

01.01.2022. године од 07,00-14,00 часова

02.01.2022. године од 07,00-14,00 часова

03.01.2022. године од 07,00-14,00 часова

07.01.2022. године од 07,00-14,00 часова

 

Служба Хитне медицинске помоћи Дома здравља Сремска Митровица пружа здравствене услуге 24 часа дневно.