Oglas za prijem u radni odnos

  1. Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći Služba hitne medicinske pomoći
  2. Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove – Finansijska služba Doma zdravlja
  3. Medicinska sestra – tehničar u ambulanti – Zdravstvena stanica Laćarak
  4. Medicinska sestra-tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći – Služba hitne medicinske pomoći
  5. Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Tehnička služba Doma zdravlja

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS- 5 radnih mesta