Оглас за пријем у радни однос

  1. Доктор медицине у хитној медицинској помоћи Служба хитне медицинске помоћи
  2. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – Финансијска служба Дома здравља
  3. Медицинска сестра – техничар у амбуланти – Здравствена станица Лаћарак
  4. Медицинска сестра-техничар у хитној медицинској помоћи – Служба хитне медицинске помоћи
  5. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – Техничка служба Дома здравља

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS- 5 radnih mesta