Šećerna bolest – bolest modernog društva

Dom zdravlja Sremska Mitrovica, u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvenu  i socijalnu zaštitu je  u  prostorijama Mesne zajednice “Sava“ obeležio  Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti, koji se po Kalendaru Javnog zdravlja obeležava 14.11. svake godine.

Uz poštovanje propisanih epidemioloških mera stanovnici naselja mogli su kontrolisati krvni pritisak,šećer u krvi i kroz zdravstveno-vaspitni rad naučiti o šećernoj bolesti, kako je prepoznati i sprečiti.

Šećerna bolest je hronična metabolička bolest, nastala kao posledica modernih stilova života. U svetu je obolelo više od 415 miliona ljudi, a u Srbiji više od 6.7% stanovništva. Obolevaju svi starosni uzrasti, pa i deca.

Komplikacije su mnogobrojne: na krvnim sudovima, bubrezima, očima.. U sadašnjim epidemiološkim uslovima one su naravno i češće.

Borba protiv šećerne bolesti mora početi od najranije životne dobi sticanjem pravilnih životnih navika (ishrana, fizička aktivnost…) i u njoj mora učestvovati ceo društveni sistem sa zdravstvenim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave na čelu.