Grip

Grip je bolest koja se kao blaga ili srednje teška leči od strane izabranog lekara, po mogućnosti u kućnim uslovima. …