Међународни дан детета

Међународни дан детета установљен је од стране Генералне скупштине УН 1954. године и слави се 20. новембра са циљем да промовише међусобну инетракцију и разумевање међу децом, као и добробит деце у свету.

Овај дан се обележава и да би се  скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне проблеме са којима се деца суочавају.

Дечја права утврђена  су Конвенцијом о правима детета, усвојеном од стране Генералне скупштине УН 1989. године а коју су ратификовале 193 земље, међу којима и наша.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ КОНВЕНЦИЈЕ

Право на живот, опстанак и развој

Најбољи интерес детета

Право на партиципацију

Право на недискриминацију

Након Одлуке Владе Републике Србије о доношењу Протокола система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања, Дом здравља је интензивирао свој рад на препознавању, пружању помоћи злостављаној и занемариваној деци.

У протекле четири године регистровано је  184 деце предшколског и школског узраста са сумњом на злостављање и занемаривање.

  1. године је пријављено 33 деце;
  2. године је пријављено 55 деце;
  3. године је пријављено 35 деце;
  4. године је пријављено 36 деце;
  5. године (до половине октобра) је пријављено 25 деце.

Деци је пружена здравствена услуга и психосоцијална подршка психолога и специјалног педагога Саветовалишта за младе. У рад су по потреби укључиване и друге специјалности, дечији психијатар, Служба поливалентне патронаже …

Присутна је сарадња са МУП–ом, Центром за социјални рад, Основним судом, стручним службама школа на територији општине.

Већи број деце, (осим категорије невакцинисане деце) се прати у редовним временским интервалима кроз теренске посете, контролне прегледе у Саветовалишту за младе, Развојном саветовалишту.

Сви регистровани слућајеви се пријављују Институту за јавно здравље “Милан Јовановић – Батут“  преко програма који је инсталиран 2014. године. Пријава садржи поред општих података, извештај о починиоцима и типу злостављања, укупном броју деце, дијагнозе, број деце по старости, полу, месту злостављања и предузетим мерама .

Уласком у породицу социјалног радника препознају се понекад не тако приметни закови занемаривања и злостављања од емотивно недоступних родитеља, недостатка физичког контакта родитеља са дететом …

Уместо закључка помоћ и подршку пружимо и родитељима који понекад из незнања, притиснути својим здравственим проблемима, лошом социо – економском ситуацијом посустају што као последицу има немар, небригу …., понекад  је потребно не тако много да односи родитеља са децом добију нову, здраву форму, јер ДЕЦИ ЈЕ МЕСТО У ПОРОДИЦИ.

Нада Лођиновић,

социјална радница Дома здравља