Радно време служби за време празника

 

У време празника ,Општа медицина Дома здравља Сремска Митровица радиће:

– Трећа здравствена станица (Диспанзер на Сави)

11.11.2018. године од 07,00-20,00 часова

 

У време празника здравствену заштиту деце и омладине пружаће:

– Служба за здравствену заштиту предшколске деце

– Дечији диспанзер Дома здравља Сремска Митровица

11.11.2018. године од 07,00-20,00 часова

 

Стоматолошка здравствена заштита у време празника пружаће се:

11.11.2018. године од 07,00-14,00 часова

Служба Хитне медицинске помоћи Дома здравља Сремска Митровица пружа здравствене услуге 24 часа дневно.

 

ВД ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉ

Др Мирослава Шево

Радно време служби за време празника 11.11.2018.