Пролећни умор

Стална потреба за сном, слаба концентрација, брзо замарање, „тешке ноге“, и осећање безвољности карактеристични су за прелазак из зиме у …