Базар здравља у Засавици II

Дом здравља је у настојању да унапреди здравље својих корисника организовао Базар здравља у Засавици II у Месној канцеларији 15.05.2024.године.

Мештани су могли контролисати крвни притисак, шећер и холестерол у крви и добити савет стоматолога и лекара опште праксе.