Aктивности унапређења здравља у Засавици I

Дом здравља је у настојању да унапреди здравље својих корисника организовао Базар здравља у Засавици I 30.04.2024. Базар је организован у школским дворишту,упоредо са Ускршњим вашаром, који је организовала Основна школа у овом месту. Желели смо да спојимо радост због предстојећих празника и бригу о свом здрављу и да укажемо на значај редовних контрола, као и едукације о здрављу. Мештани су могли контролисати крвни притисак, шећер и холестерол у крви и добити савет стоматолога. Брига о здрављу подразумева активно учешће свих нас. Ми треба да учинимо највише што можемо да здравствена заштита буде свеобухватна и приступачна сваком појединцу, али одговорност за сопствено здравље пре свега, има свако од нас!