Базар здравља

Дом здравља је у сарадњи са Заводом за јавно здравље организовао је базар здравља у Великим Радинцима и Засавици I. Становници ових села могли су контролисати крвни притисак, шећер и триглицериде у крви. Кроз здравствено васпитно индивидуални рад смо указали на значај редовних лекарских контрола и здравих стилова живота. Становништво које се одазвало овој акцији било је различитих старосних структура што је веома важно јер расте број млађе популације који се одазива на ове акције.