Као и много пута до сада, у градским али и сеоским Месним заједницама и канцеларијама Поливалентна патронажа Дома здравља Сремска Митровица у сарадњи са Заводом за Јавно здравље је организовала Базар здравља овај пут за становнике Чалме.
Базар су посетили и контролисали се становници различитих старосних група и том приликом проверили вредности крвног притиска, шећера и триглицерида у крви.
Кроз индивидуални здравствено-васпитни рад сваки пацијент је могао чути савете у вези са здрављем и правилним животним навикама.
Свакодневним трудом усвајањем правилних стилова живота ,најпре правилним начином исхране, физичком активношћу ,избегавањем штетних по здравље животних навика, али и редовним лекарским контролама морамо заједно радити на очувању и унапређењу здравља сваког појединца, а тако и целе друштвене заједнице.