Svetska nedelja dojenja

„ISTUPI ZA DOJENJE – EDUKUJ I PODRŽI“

Svetska nedelja dojenja se svake godine obeležava u prvoj nedelji avgusta, kako bi se povećalo znanje i svest o značaju i prednostima dojenja.

Ove godine, kampanja ima za cilj:

1.da informiše ljude o njihovoj ulozi u podršci dojenju

2.da učvrsti pozitivne stavove o dojenju

3.da angažuje sve karike u lancu podrške dojenju

4.da podstakne rodnu ravnopravnost u oblasti socijalne zaštite, kako bi se unapredilo dojenje

Ono što svi moramo znati je da je dojenje najzdraviji, najjednostavniji i najekonomičniji način da se zadovolji potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom. Sastav i količina majčinog mleka, u potpunosti su prilagođeni uzrastu i potrebi deteta. Mnogobrojne su prednosti dojenja i zdravlje majke-prevencija karcinoma, osteoporoze, emocionalna smirenost i mnoge druge. Dojenjem se, takođe, učvršćuje neraskidiva veza između majke i novorođenčeta i stvara potpuno zdrava osnova za svaki vid razvoja budućeg čoveka. Zato je podrška majkama, u sadašnjim uslovima, sve većeg pritiska od strane različitih mlečnih formula, od izuzetnog značaja. Tradicionalno, prva linija podrške mora biti porodica, ali učešće mora uzeti cela zajednica, na čelu sa zdravstvenim radnicima.

Medicinske setre Dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena i patronažne sestre su, zajedno sa lekarima tim koji će pružiti podršku i omogućiti ženama da izaberu pravi način ishrane i pomoći im u savladavanju prepreka sa kojima se ove žene susreću. Zato smo zajedno obeležili ovu nedelju dojenja, svakodnevnom podrškom prilikom patronažnih poseta i poseta trudnica Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu žena. Kroz individualni i grupni zdravstveno-vaspitni rad, upoznali smo žene sa prednostima dojenja i gde mogu potražiti i dobiti svakodnevnu podršku u odluci da doje svoju decu.

SVI ZAJEDNO MORAMO OMOGUĆITI DA SE NAPRAVE PRAVI IZBORI I DA NAŠE BUDUĆE GENERACIJE STASAJU NA ZDRAVIM OSNOVAMA, IZRASTAJUĆI U ZDRAVE I ZADOVOLJNE LJUDE!