Radno vreme za praznike

U vreme praznika Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:

 

– Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi)

01.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

02.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

03.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

07.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

 

COVID ambulanta pri Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

01.01.2022. godine od 07,00-22,00 časa

02.01.2022. godine od 07,00-22,00 časa

03.01.2022. godine od 07,00-22,00 časa

07.01.2022. godine od 07,00-22,00 časa

 

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:

 

– Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine (Školski dispanzer) Doma zdravlja Sremska Mitrovica

01.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

02.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

03.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

07.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

Kao non COVID ambulanta

 

– Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece (Dečiji dispanzer)

01.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

02.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

03.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

07.01.2022. godine od 07,00-20,00 časova

Kao COVID ambulanta

 

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:

 

01.01.2022. godine od 07,00-14,00 časova

02.01.2022. godine od 07,00-14,00 časova

03.01.2022. godine od 07,00-14,00 časova

07.01.2022. godine od 07,00-14,00 časova

 

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.