Preventivni pregledi

Dom zdravlja Sremska Mitrovica u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Zavodom za Javno zdravlje,  sproveo je više akcija preventivnih pregleda u firmama Vahali, Itonu i mesnim zajednicama. U sklopu akcije zaposlenima je kontrolisana tenzija,glikemija i rizičnij populaciji je dat FOB test. Ovim preventivnim pregledom je obuhvaćeno radno sposobno stanovništvo koje, zbog posla, nije u mogućnosti da iste obavi u svojoj nadležnoj ambulanti.

Po kalendaru Javnog zdravlja 14.11.2019. obeležen je Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti. U Gradskoj kući su održane zdravstveno  vaspitne aktivnosti. Našim sugrađanima  smo skrenuli pažnju na važnost prevencije,zdravih stilova života i brigu o zdravlju. Tom prilikom su mogli da mere: BMI, procenat masti i mišićne mase u telu, računanje bazalnog metabolizma, glikemiju, tenziju i FOB test u rizičnoj populaciji. Odziv naših sugrađana u ovim  preventivnim aktivnostima bio je zadovoljavajući.

Ove aktivnosti se nastavljaju u narednom periodu i cilj nam je da obuhvatimo što veći broj stanovništva. Svaki pojedinačni  novootkriveni dijabetes i svaka, na vreme prepoznata hipertenzija, uz adekvatnu terapiju, vode do poboljšanja zdravlja.

PREVENTIVOM DO ZDRAVLJA!