Poseta najugroženijima

Patronažna služba, socijalna radnica Dom zdravlja i koordinatrka mitrovačkog Karitasa „Sveta Anastazija “ – Kristina Dragišić sa saradnicom Ksenijom u nekoliko navrata obavile su posete porodicama prethodno detektovanim kao socio – ekonomski ugrožene i tom prilikom su im od strane „Karitasa“ uručeni paketi hrane, paketi za ličnu higijenu, hrane za bebe, odeća za decu, posteljine, ćebad i druga neophodna sredstva za svakodnevni život.

U pitanju su porodice iz Zasavice, Grgurevaca i majka troje mlade dece iz Sremske Mitrovice koja živi nakon razvoda bez ikakvih prihoda .

U sklopu uspešne sradnje sa „Karitasom“ pacijentkinja koja je višegodišnji psihijatrijski pacijent u remisiji završila je obuku za negovateljice i već neko vreme uspešno radi negu starih osoba.

Svakako želim da spomenem i ženu koja je kao žrtva partnerskog nasilja sticajem okolnosti uspela da pobegne iz jednog sela u kragujevačkoj opštini i nastanila se u Sremskoj Mitrovici gde joj živi majka koja je stambeno obezbeđena, ali sa minimalnim sredstvima za život. Pacijentkinja je takođe uključena u obuku za negovateljice uz dogovor sa gospođom Kristinom da će joj se nakon završene obuke naći posao.

Pacijentkinja iz Grgurevaca višegodišnjem dijabetičaru i ženi koja je bila žrtva partnerskog nasilja, sada bez sredstava za život pružena je pomoć u paketima hrane i higijene.

Korisnik dnevnog centra „Sveta Anastazija“je i naš pacijent koji je duševno zaostala osoba.