Obeležavanje svetskog dana mentalnog zdravlja

Na svetski dan mentalnog zdravlja pitala sam se odakle da započnem priču o ljudima koji žive sa nama, kao naši prijatelji, rođaci, komšije, naše okruženje a sa nekom psihijatrijskom dijagnozom i koje često većina ljudi zaobilazi sa strahom, zazirući od  njih, puni predrasuda. Ako istaknem da su po učestalosti u našoj zemlji mentalne bolesti odmah iza kardiovaskularnih to nam kao statistički pokazatelj dovoljno govori, a šta dalje?  Pre 40 godina italijanski psihijatri Franko Bazalja i Ronald Leng začetnici antipsihijatrije i deinstitucionalizacije doveli su do zatvaranja psihijatrijskih ustanova i formiranja malih zajednica psihijatrijskih pacijenata, koji su tu živeli slobodno uz određeni nadzor stručnih lica.

Naša zemlja je daleko od takvog načina prihvata i  uspešnije inkluzije psihijatrijskih pacijenata u zajednicu, ali zajednica kakva god bila, nezainteresovanja manje ili više može dosta da učini. Lep primer daje „Caritas“ Sremske Mitrovice koji u okviru svojih usluga ima i dnevni boravak i za pacijente sa mentalnim smetnjama. Skupovi kojima sam prisustvovala pokazali su da ih podržavaju i druge zemlje sa kojima imaju odličnu saradnju poput Nemačke, Poljske  i naravno drugih zemalja bivše SFRJ. Podržimo i pridružimo im se i tako ćemo ojačati i postati snaga koja će moći da sada marginalizovanim, diskriminisanim pacijentima sa mentalnim smetnjama pruži novu nadu.

Moguće je  intenzivnije uključivanje službe polivalentne patronaže, socijalnih radnika i uz dogovor sa nadležnim psihijatrom svakog pacijenta ponaosob uslugom kućnih poseta takvim pacijentima se ako ne redovna pomoć, može pružiti makar inicijalna podrška da započnu da vode računa i o nekim kućnim poslovima, za koje su ranije mislili da ih ne mogu izvesti, a sve u cilju  što dužeg boravka izvan bolnice .

Saradnja sa porodicom je imperativ, svesni smo da se vrlo često stide svojih bolesnih članova, čak ih i prikrivcaju, a poneki nikad i ne stignu do lekara. Problem osoba sa mentalnim smetnjama podrazumeva apsolutno uključivanje svih faktora zajednice od lokalnih vlasti, zdravstvene službe, ustanova socijalne zaštite, nevladinih i crkvenih organizacija koje se bave dobrotvornim radom.

 

                                                                                     Nada Lođinović

                                                                                     socijalna radnica