Социјална инклузија особа са инвалидитетом и особа са менталним сметњама

1 и 2 октобра одржан је у Београду  регионални форум – социјална инклузија особа са инвалидитетом и особа са менталним сметњама коме је присуствовало више стручњака из земаља југоисточне европе: Србије, Републике Српске, Црне Горе, Македоније, Босне и Херцеговине, Албаније, истакнути италијански психијатри, психолози, и други стручњаци.

Пројекат финансира ЕУ.

Инклузија подразумева укључивање детета у друштвени живот заједнице на свим нивоима  и квалитетно место у друштву те породице као целине и на крају осамостаљивање и достојанствен живот одрасле особе са инвалидитетом као крајњи исход инклузије.

Основни принцип  рада са децом и одраслима са инвалидитетом и менталним сметњама су поштовање и недељивост људских права .

У оквиру форума представили су се са својим производима и удружења из разних градова региона од којих би издвојила друштво за помоћ мнро плава птица која има лиценциране две услуге дневни боравак за децу и одрасле са телесним инвалидитетом, интелектуалним тешкоћама  и услугу становања уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама.удружење од 2010. год.спроводи рану интервенцију – дефектолошки третман и рехабилитацију деце до 7 год.старости.

И остала удружења свако на свој начин пружа најбоље  својим члановима за што успешније укључивање у друштво, удружење „Ведри осмијех“ из мостара гаје све врсте сезонског поврћа, лековитог биља, израђују украсне предмете од гипса, дрвета и картона.

Кроз едукације које се спроводе овим пројектом укључени су пољопривредни стручњаци и професионалци са циљем оспособљавања особа са инвалидитетом за гајење поврћа, цвећа, зачинског и лековитог биља чиме се настоји дати члановима удружења прилика за лакше запошљавање

Њихов мото је „Иза сваке лијепе ствари стоји нека врста патње оплемењене љубављу “

Ивица Дамјановић пројект менаџер „Каритаса“ дао је кључну реч којом се можемо руководити у побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом и менталним сметњама, а која подразумева хармонизацију закона са европским препорукама и побољшање међуинституционалне сарадње.