Javna nabavka potrošni medicinski materijal 2/2019OP

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-26

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-40

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-38

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-37

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-34

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-30

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-25

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-23

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-22

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-44

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-33

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-43

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-39

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-27

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-41

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-36

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-35

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-32

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-31

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-29

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-41

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-36

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-35

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-32

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-31

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-29

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2019 p-2

 

Obavešstenje o obustavi partija 28

Obavešstenje o obustavi partija 21

Obavešstenje o obustavi partija 19

Odluka o obustavi partije 28

Odluka o dodeli ugovora partija 27

Odluka o dodeli ugovora partija 26

Odluka o dodeli ugovora partija 24

Odluka o dodeli ugovora partija 23

Odluka o dodeli ugovora partija 22

Odluka o obustavi partije 21

Odluka o dodeli ugovora partija 20

Odluka o obustavi partije 19

Odluka o dodeli ugovora partija 18

Odluka o dodeli ugovora partija 17

Odluka o dodeli ugovora partija 16

Odluka o dodeli ugovora partija 15

Odluka o dodeli ugovora partija 14

Odluka o dodeli ugovora partija 13

Odluka o dodeli ugovora partija 12

odluka o dodeli ugovora partija 11

Odluka o dodeli ugovora partija 10

Odluka o dodeli ugovora partija 9

Odluka o dodeli ugovora partija 8

Odluka o dodeli ugovora partija 7

Odluka o dodeli ugovora partija 6

Odluka o dodeli ugovora partija 5

Odluka o dodeli ugovora partija 4

Odluka o dodeli ugovora partija 3

Odluka o dodeli ugovora partija 2

Odluka o dodeli ugovora partija 1

Odluka o dodeli ugovora partija 25

Odluka o dodeli ugovora partija 44

Odluka o dodeli ugovora partija 43

Odluka o obustavi partije 42

Odluka o dodeli ugovora partija 41

Odluka o dodeli ugovora partija 40

Odluka o dodeli ugovora partija 39

Odluka o dodeli ugovora partija 38

Odluka o dodeli ugovora partija 37

Odluka o dodeli ugovora partija 36

Odluka o dodeli ugovora partija 35

Odluka o dodeli ugovora partija 34

Odluka o dodeli ugovora partija 33

Odluka o dodeli ugovora partija 32

Odluka o dodeli ugovora partija 31

Odluka o dodeli ugovora partija 30

Odluka o dodeli ugovora partija 29

Obaveštenje o produženju roka

Razjašnjenje konkursne dokumentacije 3

Izmene i dopune konkursne dokumentacija 2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije JN 2-2019

Razjašnjenje konkursne dokumentacije potrošni medicinski materijal JN 2-2019

Razjašnjenje konkursne dokumentacije potrošni medicinski materijal JN 2-2019OP

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 2/2019OP