Јавна набавка потрошни медицински материјал ЈН 6-2018

Обавештење о закљученом уговору 6-2018 п-4

Обавештење о закљученом уговору 6-2018 п-6

Обавештење о закљученом уговору 6-2018 п-2

Обавештење о закљученом уговору 6-2018 п-8

Обавештење о закљученом уговору 6-2018 п-7

Обавештење о закљученом уговору 6-2018 п-5

Обавештење о закљученом уговору 6-2018 п-1

Обавештење о закљученом уговору 6-2018 партија 3

Одлука о додели уговора – ПММ – партија 1

Одлука о додели уговора – ПММ – партија 2

Одлука о додели уговора – ПММ – партија 3

Одлука о додели уговора – ПММ – партија 4

Одлука о додели уговора – ПММ – партија 5

Одлука о додели уговора – ПММ – партија 6

Одлука о додели уговора – ПММ – партија 7

Одлука о додели уговора – ПММ – партија 8

Разјашњење конкурсне документације – Потрошни мед. материјал JН 6-2018ОП

Конкрусна документација Потрошни медицински материјал 6-2018ОП

Позив за подношење понуда Потрошни медицински материјал ЈН 6-2018OП