Базар здравља

Поводом обележавања Дана месне заједнице Матије Хуђи данас је одржан Базар здравља. Свим грађанима који су учествовали у овој акцији измерен је крвни притисак, одређен ниво шећера у крви, као и холестерол и триглицериди, дати су индивидуални савети о здравим стиловима живота. Свим посетиоцима Базара здравља је указана важност обављања превентивних прегледа, као и да је здравствена заштита доступна свим популационим групама и да се здравствено васпитни рад обавља на свим нивоима здравствене заштите. Здравствена заштита је  организована и свеобухватна делатност друштва  чији је основни циљ остварење највишег могућег нивоа очувања здравља грађана.