Као и много пута до сада, у градским али и сеоским Месним заједницама и канцеларијама Поливалентна патронажа Дома здравља Сремска …