Promocija zdravih stilova života

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine je u saradnji sa pedagozima i vaspitačima iz Doma učenika u Sremskoj Mitrovici 24.01.2024. održala predavanje kao i edukativne radionice na teme :

„Gojaznost – bolest modernog doba“ i

„Pravilna ishrana“.

Učenici su ovom prilikom dobili odgovore na pitanja koja su sami kreirali i aktivno su učestvovali u edukaciji.

Svrha predavanja je da se skrene pažnja na probleme ishrane školske dece, a cilj je da se u školama uključuju sve više teme o pravilnoj ishrani i da se na taj način promoviše pravilna ishrana i zdravi stilovi života.