Радно време за празнике

У време празника Општа медицина Дома здравља Сремска Митровица радиће:

Амбуланта опште медицине III – Трећа здравствена станица (Диспанзер на Сави)

 • 31.12.2023. године од 07,00-19,00 часова
 • 1.1.2024. године од 07,00-20,00 часова
 • 2.1.2024. године од 07,00-20,00 часова
 • 6.1.2024. године од 07,00-19,00 часова
 • 7.1.2024. године од 07,00-20,00 часова

У време празника здравствену заштиту деце и омладине пружаће:

Служба за здравствену заштиту предшколске деце („Дечији диспанзер) Дома здравља Сремска Митровица

 • 31.12.2023. године од 07,00-19,00 часова

 Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине (Школски диспанзер) Дома здравља Сремска Митровица

 • 1.1.2024. године од 07,00-20,00 часова
 • 2.1.2024. године од 07,00-20,00 часова
 • 6.1.2024. године од 07,00-19,00 часова
 • 7.1.2024. године од 07,00-20,00 часова

Стоматолошка здравствена заштита у време празника пружаће се:

 • 31.12.2023. године од 07,00-14,00 часова
 • 1.1.2024. године од 07,00-14,00 часова
 • 2.1.2024. године од 07,00-14,00 часова
 • 6.1.2024. године од 07,00-19,00 часова
 • 7.1.2024. године од 07,00-14,00 часова

Служба Хитне медицинске помоћи Дома здравља Сремска Митровица пружа здравствене услуге 24 часа дневно.

 

ВД ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

Др Адил Елхаг