Базар здравља у Лаћарку

Као и много пута до сада у градским, али и у сеоским Месним заједницама и канцеларијама, Поливалентна патронажа Дома здравља Сремска Митровица у сарадњи са Заводом за Јавно здравље је организовала Базар здравља 15.09.2023. године за становнике Лаћарка.
Базар су посетили и контролисали се становници различитих старосних група и том приликом проверили вредности крвног притиска и шећера у крви.
Кроз индивидуални здравствено-васпитни рад сваки пацијент је могао чути савете у вези са здрављем и правилним животним навикама.
Свакодневним трудом, усвајањем правилних стилова живота, најпре правилним начином исхране, физичком активношћу, избегавањем штетних по здравље животних навика, али и редовним лекарским контролама морамо заједно радити на очувању и унапређењу здравља сваког појединца а тако и целе друштвене заједнице.