Predavanja o HPV virusima i imunizaciji

Humani papiloma virusi stvaraju epitelne tumore kože i sluznica.  Veoma su uporni i otporni na razne lekove.  Manifestacije infekcije humanim papiloma virusima mogu se klasifikovati bez simptoma, slabo izraženim simptomima ili vidljive. Mogu biti različitih lokalizacija i izgleda. Neki od tipova ovog virusa mogu izazvati rak grlića materice, ali i anusa, spoljašnjih polnih organa, usta i glasnih žica. Podjednako su izloženi i muškarci i žene. Maligna transformacija je uglavnom primećena kod osoba sa genitalnim bradavicama, kada se one pojavljuju, kao i kod pacijenata sa poremećajem imuniteta. Najviše je inficiranih u uzrastu od 20-25 godina.

Vakcina Gardasil 9 pokriva svih 9 najagresivnijih sojeva koji mogu izazvati genitalne bradavice i karcinom. Namenjena je za imunizaciju devojčica i dečaka uzrasta od 9-19 godina, najbolje pre stupanja u seksualne odnose. Vakcina protiv HPV je u upotrebi od 2006. godine. Uvedena je u 111 zemalja, a vakcinacija dečaka je uvedena u 40 zemalja.

U prostorijama Srednje škole „Mitrovačka gimnazija“ u Sremskoj Mitrovici održana su predavanja na teme “Humani papiloma virus i imunizacija“ i „Reproduktivno zdravlje mladih“. Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine je u saradnji sa prosvetnim radnicima iz Srednje škole“Mitrovačka gimnazija“i učenicima prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda njihove škole organizovala predavanja i radionice kojim je ukazano na značaj imunizacije protiv hpv virusa i primenu kontraceptivnih sredstava. Izloženi su posteri. Aktivno je učestvovalo 544 učenika. Učenici su svojim prisustvom doprineli razvijanju svesti o značaju borbe protiv hpv infekcije. Učenici su ovom prilikom dobili odgovore na pitanja koje su sami kreirali tokom predavanja. Obuhvaćeni su svi razredi u periodu od 29.3. do 4.4.2023. godine.