Radno vreme službi za vreme novogodišnjih praznika

Obaveštenje o radnom vremenu službi Doma zdravlja Sremska Mitrovica za predstojeće praznike

 

U vreme praznika Služba opšte medicine Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:

– Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi)

01.01.2023. godine od 07,00-20,00 časova

02.01.2023. godine od 07,00-20,00 časova

03.01.2023. godine od 07,00-20,00 časova

07.01.2023. godine od 07,00-20,00 časova

 

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:

 

– Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece (Dečiji dispanzer) Doma zdravlja Sremska Mitrovica

01.01.2023. godine od 07,00-20,00 časova

02.01.2023. godine od 07,00-20,00 časova

03.01.2023. godine od 07,00-20,00 časova

07.01.2023. godine od 07,00-20,00 časova

 

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:

 

01.01.2023. godine od 07,00-14,00 časova

02.01.2023. godine od 07,00-14,00 časova

03.01.2023. godine od 07,00-14,00 časova

07.01.2023. godine od 07,00-14,00 časova

      

 

Kovid ambulanta Doma zdravlja Sremska Mitrovica za vreme predstojećih praznika radiće u objektu Treće zdavstvene stanice u periodu od 07,00-20,00 časova za pacijente sa teritorije grada Sremska Mitrovica.

 

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.

 

 

 

VD DIREKTOR DOMA ZDRAVLJA

 

Dr Adil Elhag