Mentalno zdravlje

„ZDRAVLJE I PSIHOSOCIJALNO BLAGOSTANJE NEKA POSTANU GLOBALNI PRIORITET ZA SVE!“

Svetski dan mentalnog zdravlja je međunarodni praznični dan,pokrenut od strane SZO, u cilju da se podigne svest o problemima mentalnog zdravlja i napori za očuvanje istog podignu na što veći nivo.
Poslednjih godina sve više se priznaje važna uloga mentalnog zdravlja za funcionisanje celokupnog drušvenog sistema. Opterećenost svakodnevnim životnim pritiscima, sve češće je put u depresiju, koja je često uzrok invalidnosti. Danas je ona“ bolest modernog doba“.
Pandemija Kovid 19, takođe je imala veliki uticaj na mentalno zdravlje pojedinca. Mnogi aspekti mentalnog zdravlja su dovedeni u pitanje, s obzirom da se procenjuje da je pre pandemije, svaka osma osoba u svetu živela sa nekim mentalnim poremećajem.
Ovaj dan je prilika da se analizira napredak u brizi za mentalno zdravlje ljudi, odrede mere koje treba preduzeti da se unapredi odnos prema sopstvenom i zdravlju drugih.
U Republici Srbiji postoji Nacionalna telefonska linija za pružanje psihosocijalne podrške svim ljudima: 0800 309 309, koja je besplatna u uvek dostupna.
Svi zajedno, na čelu sa zdravstvenim radnicima moramo raditi na očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja,ali i celokupna zajednica na prevazilaženju socijalne i ekonomske nejednakosti,nasilja i radeći na tome da nivo empatije bude na mnogo većem nivou.