Ментално здравље

„ЗДРАВЉЕ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО БЛАГОСТАЊЕ НЕКА ПОСТАНУ ГЛОБАЛНИ ПРИОРИТЕТ ЗА СВЕ!“

Светски дан менталног здравља је међународни празнични дан,покренут од стране СЗО, у циљу да се подигне свест о проблемима менталног здравља и напори за очување истог подигну на што већи ниво.
Последњих година све више се признаје важна улога менталног здравља за фунционисање целокупног друшвеног система. Оптерећеност свакодневним животним притисцима, све чешће је пут у депресију, која је често узрок инвалидности. Данас је она“ болест модерног доба“.
Пандемија Ковид 19, такође је имала велики утицај на ментално здравље појединца. Многи аспекти менталног здравља су доведени у питање, с обзиром да се процењује да је пре пандемије, свака осма особа у свету живела са неким менталним поремећајем.
Овај дан је прилика да се анализира напредак у бризи за ментално здравље људи, одреде мере које треба предузети да се унапреди однос према сопственом и здрављу других.
У Републици Србији постоји Национална телефонска линија за пружање психосоцијалне подршке свим људима: 0800 309 309, која је бесплатна у увек доступна.
Сви заједно, на челу са здравственим радницима морамо радити на очувању и унапређењу менталног здравља,али и целокупна заједница на превазилажењу социјалне и економске неједнакости,насиља и радећи на томе да ниво емпатије буде на много већем нивоу.