Радно време Дома здравља за првомајске празнике

Предмет: Обавештење о радном времену служби Дома здравља Сремска Митровица за ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ

 

У време празника Општа медицина Дома здравља Сремска Митровица радиће:

– Трећа здравствена станица (Диспанзер на Сави)

01.05.2022. године од 07,00-20,00 часова

02.05.2022. године од 07,00-20,00 часова

03.05.2022. године од 07,00-20,00 часова

 

COVID амбуланта при Општој болници Сремска Митровица

01.05.2022. године од 07,00-15,00 часова

02.05.2022. године од 07,00-15,00 часова

03.05.2022. године од 07,00-15,00 часова

 

У време празника здравствену заштиту деце и омладине пружаће:

 

– Служба за здравствену заштиту предшколске деце (Дечији диспанзер) Дома здравља Сремска Митровица

01.05.2022. године од 07,00-20,00 часова

02.05.2022. године од 07,00-20,00 часова

03.05.2022. године од 07,00-20,00 часова

 

Стоматолошка здравствена заштита у време празника пружаће се:

01.05.2022. године од 07,00-14,00 часова

02.05.2022. године од 07,00-14,00 часова

03.05.2022. године од 07,00-14,00 часова

 

       Служба Хитне медицинске помоћи Дома здравља Сремска Митровица пружа здравствене услуге 24 часа дневно.

 

ВД ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

   Др Адил Елхаг

Радно време за првомајске празнике