Svetski dan zdravlja

Dom zdravlja (Polivalentna patronažna služba ) u saradnji sa Zavodom za Javno zdravlje  i Crvenim krstom u mesnoj zajednici „Centar“ obeležili su Svetski dan zdravlja, koji je 7.aprila svake godine.

Građani su mogli kontrolisati krvni pritisak, šećer u krvi, holesterol i trigliceride.

Ovogodišnji „Dan zdravlja“ obeležavao se pod sloganom „Naša planeta-naše zdravlje“ i imao je za cilj da nas podseti koliko je važna zdrava životna sredina za zdralje ljudi

i koliko mnogo, svako od nas, može da učini za svoje zdravlje, menjajući svoje navike i stilove života.

1.Hraniti se zdravo

2.Ne pušiti

3.Ne piti alkohol

4.Biti fizički aktivan

5.Redovno odlaziti na preventivne preglede

6.Čuvati našu životnu sredinu

Sve ovo od nas zahteva naše zdravlje,a  svaka stavka zavisi samo od nas!

Neka svaki dan budemo zdravi i obeležavamo „Dan zdravlja!“