Svetski dan borbe protiv raka

Ova kampanja je pokrenuta od strane Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne unije za borbu protiv raka.

Želeći da da svoj doprinos, Dom zdravlja Sremska Mitrovica, i to Polivalentna patronažna služba, u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvenu i socijalnu zaštitu organizovao je   preventivnu aktivnost u Mesnoj zajednici   „Slobodan Bajić –Paja“ u  naselju  „Mala Bosna“ (poštujući sve  protivepidemijske mere) u cilju ukazivanja na značaj redovnih lekarskih kontrola za unapređenje zdravlja i sprečavanje nastanka bolesti. Građanima je podeljen   edukativni materijal i mogli su kontrolisati krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Aktivnost  je imala za cilj da se  se podseti  pojedinac i zajednica da mogu da doprinesu smanjenju  globalnog opterećenja malignim bolestima.

U svetu od raka boluje više od 19 miliona ljudi,a u Srbiji se svake godine dijagnostikuje preko 36.000 novih slučajeva, od kojih umre više od 20.000 obolelih od raka. Na žalost, starosna granica obolelih se sve više pomera prema mlađoj populaciji. Muškarci češće obolevaju od raka pluća, debelog creva, prostate, mokraćne bešike i želudca. Žene obolevaju od karcinoma dojke, grlića materice, tela materice … Broj obolelelih od karcinoma svih vrsta u velikom je porastu u Srbiji, ali i u svetu. Rak nema milosti ni prema najmlađoj populaciji, tako da je i broj obolele dece u porastu. Zato mere prevencije treba započeti od najranijeg detinjstva. Nizak nivo svesti o tome koliko je važno redovno ići na preventivne preglede kod izabranog lekara i reagovati na prve znake bolesti, govori u prilog tome da treba neprestano raditi na podizanju zdravstvene kulture.

Izbor zdravih stilova života i odgovarajuće korišćenje  zdravstvenih usluga, pre svega kroz preventivne preglede, u sklopu nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja raka, pravi je način da se smanji rizik od obolevanja. Planirane promotivno edukativne aktivnosti usmerene su ka informisanju stanovništva o prepoznavanju ranih simptoma i znaka malignih bolesti i njihovom osnaživanju da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlje i da se na vreme jave lekaru radi kontrole zdravlja, rane dijagnostike i pravovremenog lečenja. Takođe je veoma važno boriti se  protiv mitova, dezinformacija i zabluda, u vezi sa malignim bolestima, jer odlaganje i izbegavanje ranog otkrivanja, adekvatnog lečenja i nege, dovodi do lošijeg ishoda po zdravlje. Neophodno je osnažiti čitavu zajednicu, kako bi se kreiralo javno mnjenje protiv diskriminacije ljudi obolelih od malignih bolesti, kako na radnom mestu, tako i u zdravstvenom sistemu, kao i u čitavom društvu.

KARCINOM JE NEPRIJATELJ KOGA MOŽEMO POBEDITI, AKO SE OTKRIJE NA VREME!

REDOVNI PREGLEDI DAĆE NAM ŠANSU DA GA OTKRIJEMO I POBEDIMO!

DA LI ĆETE SE JAVITI NA PREGLED, ZAVISI SAMO OD VAS!