Podružnica lekara Sremska Mitrovica

Zdravstvena struka u protekle dve godine suočavala se sa brojnim izazovima, radom u vanrednim situacijama, manjkom kadrova. Zajedničkim snagama, trudom i požrtvovanjem, a uz pomoć svih struktura koji se posredno bave resorom zdravstva i lokalne uprave opštine Sremska Mitrovica uspevamo da funkcionišemo na najbolji mogući način. Dom zdravlja Sremska Mitrovica zajedno sa Opštom bolnicom Sremska Mitrovica i Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica pohvaljen je za samopregoran rad i zalaganje u borbi protiv pandemije Kovid 19, a od strane Društva lekara Vojvodine  SLD. U nadi da ćemo zdravi dočekati Novu 2022 godinu pozdrav!

Predsednik podružnice lekara Sremska Mitrovica Dr Maja Vladisavljević