Neurološki pregledi

Dr Ljiljana Stančetić Bačvanin će od 1.9.2021. godine u Domu zdravlja vršiti neurološke preglede, preglede zaposlenih na radnim mestima na visini, pregled zaposlenih za rad pored opasnih mašina, pregled pacijenata za dozvolu za upravljanje motornim vozilom, kolor dopler krvnih sudova vrata, transkranijalni dopler Vilisovog poligona, a za potrebe Službe za zdravstvenu zaštitu radnika Doma zdravlja Sremska Mitrovica, koja se nalazi u Dispanzeru na Savi. Zakazivanje se vrši od 11 časova na telefon: 064/ 877 01 45