Неуролошки прегледи

Др Љиљана Станчетић Бачванин ће од 1.9.2021. године у Дому здравља вршити неуролошке прегледе, прегледе запослених на радним местима на висини, преглед запослених за рад поред опасних машина, преглед пацијената за дозволу за управљање моторним возилом, колор доплер крвних судова врата, транскранијални доплер Вилисовог полигона, а за потребе Службе за здравствену заштиту радника Дома здравља Сремска Митровица, која се налази у Диспанзеру на Сави. Заказивање се врши од 11 часова на телефон: 064/ 877 01 45