Vakcinacija dece protiv Covid 19

Vakcinacija dece protiv COVID 19, uzrasta od 12 godina starosti pa nadalje, će se sprovoditi u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine (Školski dispanzer). Deca će dolaziti na pregled kod pedijatra. Uz izvetaj pedijatra roditelji će potpisati i saglasnost za vakcinaciju. Sama vakcijacija će se sprovoditi u Preventivnom centru Doma zdravlja (Dispanzer na Savi) svakog radnog dana od 08-14 časova po dogovoru sa dr Adilom Elhagom, a po preporuci epidemiologa.

Vakcinacija se sprovodi vakcinom proizvođača Pfizer-BioNTech.

Vakcina se daje intramuskularno u dve doze ( svaka od 0,3 ml) sa razmakom od tri nedelje (21 dan) između doza.

dr Ljiljana Ignjatović