Novi punktovi

Od 1.12.2020. otvoreni su ambulante:

Ambulanta I

Ambulanta II

Ambulanta III

Ambulanta IV

Laćarak

Mačvanska Mitrovica

Martinci

Kuzmin

Veliki Radinci

Čalma

Divoš

Noćaj

Radenković

*Čalma – Divoš, Noćaj – Radenković rade naizmenično, a Veliki Radinci pokrivaju lokacije (Grgurevci, Šuljam, Bešenovo)