Нови пунктови

Од 1.12.2020. отворени су амбуланте:

Амбуланта I

Амбуланта II

Амбуланта III

Амбуланта IV

Лаћарак

Мачванска Митровица

Мартинци

Кузмин

Велики Радинци

Чалма

Дивош

Ноћај

Раденковић

*Чалма – Дивош, Ноћај – Раденковић раде наизменично, а Велики Радинци покривају локације (Гргуревци, Шуљам, Бешеново)