Огласи за радно место доктор медицине

Оглас за радно место доктор медицине изабрани лекар – Амбуланта опште медицине 2; 1 извршилац

Оглас 1

Оглас за радно место доктор медицине изабрани лекар – Амбуланта опште медицине 3; 1 извршилац

Оглас 2