Радно време служби за време празника

Обавештење о радном времену служби Дома здравља Сремска Митровица за предстојеће празнике

У време празника, Општа медицина Дома здравља Сремска Митровица радиће – Амбуланта опште медицине III (Диспанзер на Сави)

17.04.2020. године од 07,00-22,00 часова

18.04.2020. године од 07,00-22,00 часова

19.04.2020. године од 07,00-22,00 часова

20.04.2020. године од 07,00-22,00 часова

Респираторни центар (Диспанзер на Сави)

17.04.2020. године од 07,00-22,00 часова

18.04.2020. године од 07,00-22,00 часова

19.04.2020. године од 07,00-22,00 часова

20.04.2020. године од 07,00-22,00 часова

У време празника здравствену заштиту деце и омладине пружаће:

Служба за здравствену заштиту предшколске деце

17.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

18.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

19.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

20.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

Служба за кућно лечење и здравствену негу

17.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

18.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

19.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

20.04.2020. године од 07,00-18,00 часова                                          

Служба поливалентне патронаже

17.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

18.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

20.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

Служба за здравствену заштиту жена

17.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

18.04.2020. године од 07,00-12,30 часова

20.04.2020. године од 07,00-18,00 часова

Стоматолошка здравствена заштита у време празника пружаће се:

17.04.2020. године од 07,00-12,30 часова

18.04.2020. године од 07,00-12,30 часова

19.04.2020. године од 07,00-12,30 часова

20.04.2020. године од 07,00-12,30 часова

 

Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља Сремска Митровица пружа здравствене услуге 24 часа дневно. Амбуланта Службе хитне медицинске помоћи налази се у Диспанзеру на Сави.

ВД ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

ДР МИРОСЛАВА ШЕВО