Svetski dan borbe protiv raka

Dom zdravlja Sremska Mitrovica u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Zavodom za javno zdravlje i Crvenim krstom, organizovao je  niz preventivnih aktivnosti u mesnim zajednicama „Stari grad“,“29 Novembar“,“Sutjeska“ i Gradskom udruženju penzionera.

Kampanja pod sloganom „Ja sam, ja hoću“, kojom se podseća pojedinac i zajednica da mogu da doprinesu smanjenju  globalnog opterećenja malignim bolestima.

Najčešći maligni tumoru su:

*rak dojke

*rak debelog creva

*rak grlića materice

 

Izbor zdravih stilova života i odgovarajuće korišćenje  zdravstvenih usluga, pre svega kroz preventivne preglede, u sklopu nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja raka, pravi je način da se smanji rizik od obolevanja. Planirane promotivno edukativne aktivnosti usmerene su ka informisanju stanovništva o prepoznavanju ranih simptoma i znaka malignih bolesti i njihovom osnaživanju da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlje i da se na vreme jave lekaru radi kontrole zdravlja, rane dijagnostike i pravovremenog lečenja. Takođe je veoma važno boriti se  protiv mitova, dezinformacija i zabluda, u vezi sa malignim bolestima, jer odlaganje i izbegavanje ranog otkrivanja, adekvatnog lečenja inege, dovodi do lošijeg ishoda po zdravlje. Neophodno je osnažiti čitavu zajednicu, kako bi se kreiralo javno mnjenje protiv diskriminacije ljudi obolelih od malignih bolesti, kako na radnom mestu, tako i u zdravstvenom sistemu, kao i u čitavom društvu.