ИЗЈЗ „батут“промоција трећег допуњеног издања приручника за примену посебног протокола

10.12. 2019. године у ИЗЈЗС „Батут“одржана је промоција трећег допуњеног издања приручника за примену посебног протокола система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Скупу су присуствовали поред руководства ИЗЈЗ Србије „Батут“значајна имена из више области, представници министарства здравља, професори мед.факултета, судски вештаци и представници тимова из више градова Србије. Испред Дома здравља учесник промоције је била соц.радница саветовалишта за младе и координатор тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Важно је рећи да у односу на претходни период здравствени радници и сарадници имају значајнију улогу у препознавању и заштити деце од злостављања и занемаривања. Посебно значајна улога здравствених радника/сарадника у заштити деце; Обавеза здравственог радника /сарадника који је поставио сумњу на злостављање и занемаривање да активно учествује у свим корацима у процесу заштите детета, те је обавезан да: Активно прати стање и ситуацију детета и пружа му потребну подршку, активно прати поступање родитеља према детету и пружа подршку родитељу који не злоставља дете, у настојању да се злостављање и занемаривање окончају. Често се дешава и скоро да је нераздвојно породично – партнерско насиље и злостављање и занемаривање деце.погрешна је предпоставка да су бебе и мала деца минимално под утицајем догађаја у средини због тога што нису способни да концептуализују догађаје преко говора и когниције. Истраживања показују да мала деца не само што могу да региструју догађаје и да их запамте током значајног временског периода већ могу да развију и пострауматски стресни догађај. Трауматизовани родитељ показује често проблем емоционалне доступности,сензитивности на потребе деце што води тешкоћама у будућем развоју деце код њих се касније  јављају стресна реакција и страх и таква деца постају преосетљива, што подразумева да се таквој деци мора обезбедити средина која је сигурна и стабилна да би повратила осећај контроле и предвидљивости. Психолог Теодора Минчић која је изванредно говорила о овом проблему нагласила је као и други говорници да се у даљем периоду мора далеко интензивније радити са децом сведоцима и актерима породичног насиља. Препорука скупа је да сваки контакт са децом и породицом здравствени радник/сарадник у примарној здравственој заштити искористи за едукацију родитеља, старатеља и хранитеља о дечјем развоју и стимулацији дечјег развоја, као и за едукацију о подржавајућем и одговорном родитељству. Крајњи циљ свих нас је сачувати породицу и спречити измештање, злостављање и занемаривање деце у институције или у алтернативне видове ванпоородичне неге.